Dom pre rodičov. Zdroj: Ing. arch. Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti)