Vizualizácia finálnej podoby Košickej futbalovej arény. Zdroj: kosice.sk