Zariaďovacie prvky sú vybraté tak, aby podporili hru svetla. Zdroj: Matej Hakár