Pohľad z parku – na pozadí modrej oblohy je vykreslená jeho farebnosť s dominanciou bielej v kontraste s antracitovou v hlavnej hmote, ako aj hmotový akcent v podobe nadstavby cortenovej farby.