V úlohe tréningového centra môže figurovať aj plánovaný Sport Park International v Galante. Zdroj: Ing. Martin Kaľavský, Ing. Pavol Kaleja, PhD. - VIZUALIZAČKY, s.r.o. Košice