Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou, interiér Zdroj: Ján Krcho