Rodinný dom s ordináciou pri Plzni. Zdroj: Alex Shoots Building