Späť na článok Stirlingova cena 2019
4 / 5
Dvojpodlažnú zástvabu uzatvárajú trojpodlažné nárožné bloky.