Otvorenie symbolizuje dnešok, dnešného človeka medzi nebom a zemou. Zdroj: Juraj Hantabal