Zľava: Základový kameň pri nástupnom priestore. Nové zastavenie na novom mieste sa na Kalvárii nachádza 7×. Navrhnuté je bez profilovania. Nové zastavenie na pôvodnom mieste s odtlačkom pôvodného profilovania sa na Kalvárii nachádza 3×. Zdroj: Juraj Hantabal