Komunitné centrum Búda, Žiar nad Hronom. Zdroj: Miro Šestina