Najvyššie podložie je prešpikované svetlíkmi. Zdroj: Oliver Heinl, MJU-Fotografie