Možnosť uplatňovať nepredvídané náklady súvisiace s rastom cien stavebných materiálov na súčasných stavbách v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby považujú zástupcovia stavebného sektora za čiastočné riešenie problému. Zdroj: Shutterstock