verejne obstaravanie v stavebnictve kto a ako urcuje cenu