Späť na článok Zbohom, Robert Venturi 4 / 5

Sainsbury Wing Národná galéria

1991, Londýn, Spojené kráľovstvo VSBA navrhli rozšírenie londýnskej Národnej galérie na prelome 90. rokov. Na fasádu vybrali rovnaký vápenec ako William Wilkins v roku 1838, ale radšej, ako napodobňovať aj pôvodnú konštrukciu, nové krídlo kopíruje tvar ulice. Na prízemí budovu ešte viac otvorili návštevníkom a zvnútra ponúkajú pohľady na celé námestie Trafalgar Square.