Prezidentka Európskej rady architektov Ruth Schagemann s riaditeľkou Slovenskej komory
architektov Oľgou Mihálikovou, predsedníčkou ENACA, ktorá bola hostiteľkou významného
rokovania.
Prezidentka Európskej rady architektov Ruth Schagemann s riaditeľkou Slovenskej komory architektov Oľgou Mihálikovou, predsedníčkou ENACA, ktorá bola hostiteľkou významného rokovania.