Ruth Schagemann hovorí, že všeobecnou ambíciou Nového európskeho Bauhausu (NEB)
je podporovať Európanov pri vytváraní krajších, udržateľnejších a inkluzívnejších foriem
spoločného života.
Ruth Schagemann hovorí, že všeobecnou ambíciou Nového európskeho Bauhausu (NEB) je podporovať Európanov pri vytváraní krajších, udržateľnejších a inkluzívnejších foriem spoločného života. Zdroj: Miro Pochyba