Miroslav Krška, generálny riaditeľ Caparol Slovakia s.r.o. Zdroj: archív spoločnosti