Kompozícia panelov pre akusticky problematické schodisko rodinného domu. Spolupráca: StAr atelier. Zdroj: archív Lappa studia