Na pravom brehu 
Dunaja je stavba 
Mosta Apollo pred jeho otočením v septembri 2004, po ktorom dosiahol ľavý petržalský breh.
Na pravom brehu Dunaja je stavba Mosta Apollo pred jeho otočením v septembri 2004, po ktorom dosiahol ľavý petržalský breh. Zdroj: archív redakcie