Na rohu budovy je osadená socha, podľa ktorej je budova pomenovaná. Už na tejto fotografii možno vidieť opotrebovanosť fasády Zdroj: Nina Pacherová / MMB