Index rastu obyvateľstva v BSK v rokoch 2000 – 2021 (%). Zdroj: BSK