Rozvojové územia BSK podľa ZaD 2 územného plánu regiónu Zdroj: BSK