Monumentálna inštalácia The Diver sa skladá z 18-tisíc sklenených bublín. Vznáša sa v 555 m vysokom mrakodrape Lotte World Tower v Soule v Južnej Kórei. Oceňuje odvahu kórejských potápačiek, ktoré sa po generácie potápajú za potravou.
Monumentálna inštalácia The Diver sa skladá z 18-tisíc sklenených bublín. Vznáša sa v 555 m vysokom mrakodrape Lotte World Tower v Soule v Južnej Kórei. Oceňuje odvahu kórejských potápačiek, ktoré sa po generácie potápajú za potravou. Zdroj: Archív firiem RAKO a Lasvit.