Knižnica je vo víťaznom návrhu samostatný veľkorysý objekt s troma poschodiami, vrátane priestoru na besedy. Zdroj: Ateliér N/A