Víťazný návrh súťaže od Igora Ivanca. Zdroj: Igor Ivanec