Rozorané pramenisko
a erózne ryhy na poli – aj takto odvodňujeme
krajinu a pomáhame vytvárať bleskové povodne.
Rozorané pramenisko a erózne ryhy na poli – aj takto odvodňujeme krajinu a pomáhame vytvárať bleskové povodne. Zdroj: Archív respondenta