Záštita 5. Nar. BIM konferencia
Záštita 5. Nar. BIM konferencia