Škola bude využívať dažďovú vodu na zavlažovanie ovocných stromov, vysadených kvetov a školského skleníka. Zdroj: Marek Malina