Nádrž na dažďovú vodu v hodnote približne 5-tisíc eur dostala škola darom. Zdroj: Marek Malina