Brnenské SAKO, firma na zvoz a spracovanie odpadu, v spolupráci s mestom spustila projekt RE-USE – Druhý život. Zdroj: SAKO