Vydavateľstvo JAGA GROUP

Spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o., vznikla v roku 1993 a od začiatku sa formovala ako vydavateľ stavebníckej literatúry. Počas svojej existencie vydala viac ako 180 odborných i populárnych knižných titulov. Od roku 2002 JAGA vydáva aj časopisy. Do portfólia spoločnosti patria tituly: Môj dom, Urob si sám, Môj dom EkoBývanie, Rodinné domy, Všetko o bývaní, ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby a Správa budov.

Okrem printových produktov spoločnosť prevádzkuje aj internetové portály aktualizované na dennej báze, a to www.asb.sk, www.mojdom.sk a www.urobsisam.sk. Pri tvorbe všetkých produktov autorsky úzko spolupracujeme s uznávanými odborníkmi zo svojich oblastí, odbornými cechmi a komorami, tak aby naše tituly prinášali svojim čitateľom aktuálne a naozaj potrebné informácie.

Kompletnú aktuálnu ponuku produktov JAGA si môžete osobne pozrieť v kníhkupectve JAGA, ktoré sídli v budove Stavebnej fakulty na Ul. Imricha Karvaša 2 v Bratislave, alebo online v JAGASTORE.

Spoločnosť JAGA má svoje zastúpenie aj v Českej republike.

Viac informácií nájdete na www.jaga.sk