asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Povinnosť inštalovať merače tepla do konca roka 2016

30.03.2016

Zabezpečenie merania spotreby tepla u konečného spotrebiteľa určeným meradlom, pomerovým rozdeľovačom tepla alebo alternatívnym nákladovo efektívnym spôsobom merania spotreby tepla, ako aj sprístupnenie informácií o spotrebe energií v kratších časových intervaloch nariaďuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Cieľom týchto opatrení je spravodlivejšie rozdelenie nákladov na spotrebu tepla a motivácia užívateľov bytov k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu energií. Majitelia bytov v každom bytovom dome s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2, ktorý je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, majú necelý rok na to, aby nainštalovali určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré zobrazujú skutočnú spotrebu energie a poskytujú informácie o histórii tejto spotreby. Čo by mali urobiť vlastníci bytov a správcovia, ak v bytoch ešte nemajú merače alebo merače plánujú vymeniť? Opýtali sme sa Jany Machkovej, riaditeľky spoločnosti ista Slovakia, ktorá nám vysvetlila, čo nová legislatíva nariaďuje, a zároveň poradila, ktorá technológia merania tepla v bytoch je najvhodnejšia a z dlhodobého hľadiska efektívna.

Mohli by ste nám vysvetliť vplyv smernice o energetickej efektívnosti na vlastníkov a správcov bytov v súvislosti s meraním tepla? Koľkých bytových domov sa táto povinnosť týka?
Na základe legislatívnych požiadaviek Európskej únie a Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti – „smernica EED“) je definovaná povinnosť zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy obstaranie, zapojenie a udržiavanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla do konca roka 2016 vo všetkých bytových domoch, ktoré sú zásobované centrálnym zdrojom tepla a majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2. Legislatíva pripúšťa aj alternatívny nákladovo efektívny spôsob merania spotreby tepla.

Dva roky po prijatí tohto zákona však ešte stále nie sú vo všetkých dotknutých bytových domoch nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré by umožňovali rozpočítavanie skutočne spotrebovaných energií u konečného spotrebiteľa. Podľa našich interných analýz ide približne o 15 % bytov, na ktoré sa zákon vzťahuje. Správcom, ako aj spoločenstvám vlastníkov bytov odporúčame, aby si túto povinnosť nenechávali na posledné mesiace v roku, mohlo by sa stať, že realizácia by sa nemusela stihnúť včas.

Aký je rozdiel medzi určenými meradlami a pomerovými rozdeľovačmi tepla? Môžete vysvetliť ich fungovanie v praxi?
Merač tepla je určené meradlo, ktoré umožňuje exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách. Inštaluje sa priamo do potrubia vykurovacieho systému a pomocou dvoch senzorov meria teplotu prietoku na vstupe a teplotu prietoku na spiatočke vykurovacieho okruhu budovy. Spotreba sa následne určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Určené meradlá podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu, s čím sú spojené ďalšie náklady pre vlastníkov bytov.

V mnohých bytových domoch na Slovensku nie je inštalácia meračov tepla technicky možná a nákladovo efektívna, a preto legislatíva umožňuje alternatívny spôsob merania spotreby tepla na vykurovanie pomocou pomerových rozdeľovačov tepla. Pomerový rozdeľovač tepla zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa, teplotu vzduchu v miestnosti a vyhodnocuje ich rozdiel. Na základe tohto rozdielu dochádza k načítaniu dielikov, ktoré sú podkladom na výpočet spotrebnej zložky. Vďaka pomerovému meraniu je možné spravodlivejšie rozdeliť náklady na teplo medzi užívateľov bytov a motivovať ich k úsporám, čo sa významne odráža na celkovej energetickej efektívnosti budovy.

Implementovanie smernice o energetickej efektívnosti nie je konečné. Ďalšie zmeny ešte pribudnú. Aké povinnosti nás v tomto smere čakajú?
Smernica zásadne ovplyvní aj poskytovanie informácií v oblasti merania tepla a vody a rozúčtovania nákladov na teplo a vodu. Ukladá totiž povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií v kratších časových intervaloch, nielen raz ročne. Takéto poskytovanie informácií je však možné iba vtedy, ak budú mať bytové domy inštalovanú vhodnú technológiu, napríklad digitálnu alebo rádiovú. Pri obstarávaní meradiel je potrebné uvedomiť si, že ide o investíciu na minimálne 10 rokov.

V súčasnosti dodávame našim zákazníkom obojsmerné elektronické pomerové rozdeľovače tepla a vodomery s rádiovým modulom s možnosťou integrácie údajov na webový portál. Vlastníci bytov tak môžu monitorovať svoje denné spotreby online a okamžite regulovať svoje spotrebiteľské správanie. Pomerové rozdeľovače tepla a vodomery, ktoré pracujú na princípe rádiovej technológie, spĺňajú aj legislatívne požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, ktorá sa postupne implementuje do našej legislatívy.

Aké sú možnosti sledovania spotreby energií v bytových domoch?
Vhodným riešením do bytových domov je diaľkový odpočet dát, založený na rádiovej technológii, s integráciou údajov na internetový portál. Údaje z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla či vodomerov sa odčítajú automaticky bez potreby vstupu do bytov či budov a cez rádiovú sieť sa prenášajú do systému rozpočítavania a na internetový portál. Vlastníci bytov a správcovia tak môžu monitorovať svoju dennú spotrebu energie, ako aj stavy meračov kedykoľvek z pohodlia domova. Správcovia získajú prehľad o energetickom hospodárení budovy a užívateľských jednotkách, čo im pomôže odhaliť prípadné nezrovnalosti vo vyúčtovaní, manipuláciu s prístrojmi či výskyt porúch (napr. únik vody).

Aké sú hlavné výhody zmienenej rádiovej technológie?
Táto technológia ponúka viacero výhod, tie najdôležitejšie by som zhrnula do týchto piatich bodov:

  • merače s digitálnou a rádiovou technológiou sú presnejšie, rýchlejšie a lepšie chránené proti neoprávnenému zneužitiu dát;
  • proces získavania dát je rýchlejší a ich spracovanie je jednoduchšie;
  • odpočty z meračov sa vykonávajú na diaľku bez potreby vstupu do bytov či domov;
  • chyby zapríčinené ľudským faktorom, prípadne zneužitie dát sú eliminované;
  • sledovanie dennej spotreby energie a monitoring odpočtov či stavu prístrojov sú možné kedykoľvek počas roka cez online služby.

Aký má vplyv sledovanie spotreby energie na správanie spotrebiteľov a na úspory pri vykurovaní?
Najnovšie analýzy našej spoločnosti dokazujú, že nájomníci, ktorí sú častejšie informovaní o svojich spotrebách, šetria viac než ich susedia. V priemere spotrebujú o 11 % menej energie na vykurovanie. V praxi sa potvrdzuje, že spravodlivejšie a transparentné rozdelenie nákladov na spotrebu tepla motivuje užívateľov bytov k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu využívaniu energií. Z týchto dôvodov inštaláciu elektronických rádiových pomerových rozdeľovačov tepla a rádiových vodomerov v bytových domoch odporúčame.

Text | Jana Slobodová
foto | ista Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Anton
Zásadná otázka: sú pomerové rozdeľovače (nákladov na spotrebu tepla, alebo tzv. bytové vodomery) určené meradlá? Ak nie, netreba ich overovať ani vymieňať, iba kontrolovať ich funkčnosť napr. pri odpočte stavu. Ušetrí sa tým dosť peňazí. Ak áno, aký predpis určil toto ich zaradenie (medzi určené meradlá) a kde majú umiestnenú overovaciu značku?
Odpovedať | 29.03.2017, 11:23
Peter
Aj mna by zaujimalo v akej výške maju byť namontovane merače. Je to dost podstatne !!!
Odpovedať | 28.01.2017, 09:01
Anna
Chcem sa informovať - v akej výške sa majú montovať merače tepla na radiátory,nakoľko v rôznych mestách Slovenska, v rôznych bytoch sú merače teplá montované v rôznych výškach - od 7 cm do 20 cm od vrchnej časti radiátora.Na základe akých predpisov sa montujú merače tepla v rôznych výškach.
Odpovedať | 11.01.2017, 11:26
Anna
Chcem sa informovať, v akej výške sa majú montovať pomerové merače tepla na radiátory, nakoľko v rôznych mestách Slovenska, v rôznych bytoch sú merače teplá montované v rôznych výškach - od 7 cm do 20 cm od vrchnej časti radiátora. Na základe akých predpisov sa montujú merače teplá v rôznych výškch
Odpovedať | 22.01.2017, 19:00
markus
Dobrý deň, merače sa montujú na miesta, kde to uvádza výrobca týchto zariadení, bývajú rôzne druhy meračov, dávajú na spiatočné rúry, na prívodné rúry, na plochu radiátora a pod...V prípade, že máte merač priamo na radiátore, tak napr. merače značky qundis caloric sa montujú na výšku 75% radiátora a vodorovne do polovice radiátora...v prípade, že radiátor neumožňuje osadiť merač presne na stred, posúva sa smerom k prívodu, čiže k hlavici...
Odpovedať | 15.02.2017, 13:11
Zuzana
Dobry den,tak na tuto otazku by som tiez chcela vediet odpoved.Dakujem.
Odpovedať | 07.02.2017, 18:48
Molnar Ludovit
Preco mam platit ja za merace a nie spravca ?
Odpovedať | 02.01.2017, 12:10
markus
Pretože vykurovacie teleso je Vaším vlastníctvom a teda aj merač ako súčasť vykurovacieho telesa je vo Vašom vlastníctve, nie vlastníctvom správcu. Správca spravuje budovu, nie je vlastníkom ničoho.
Odpovedať | 15.02.2017, 13:15
Ján Tretinár
Dobrý deň, chcem sa opýtať, sme malá 12.b.j,.- 3 poschodia .Nie sme centrálne vykurovaní, máme vlastnú kotoľňu, v ktorej je plynomer a spotrebu nám rozúčtujú podľa plochy bytu. Správca nás presviedča, že zákon sa vzťahuje aj na nás. Poprosím o odpoveď ako postupovať. Ďakujem
Odpovedať | 28.12.2016, 13:03
Viera Loffayová
Niektorí v našej bytovke majú namontované takzv. rebríky,napojené na centrálne vykurovanie,teda v kúpeľni hrejú.Treba aj na tieto namontovať merač? Doteraz sme merače nemali, bolo to super. Podľa nás sú aj tak zbytočné,lebo my si teplo regulujeme meračom na päte domu a rozpočítavame na plochu bytu. Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať | 21.12.2016, 14:47
markus
Dobrý deň, merače je povinné namontovať na všetky vykurovacie telesá, ktoré sú napojené na centrálne vykurovanie
Odpovedať | 15.02.2017, 13:18
Vladislav Jazudek
Je potrebné mať merače na radiátoroch v každom byte, keď je centrálny merač na päte vchodu? Spotrebu nám spočítavajú podľa plochy jednotlivých bytov.
Odpovedať | 05.12.2016, 14:39
Katarína
Práve pre tento prípad bol vytvorený tento zákon - keď máte merač tepla na päte byt.domu, resp. vchodu, je to pre vás obrovská výhoda. Osadením pomerových meračov vykurovacích nákladov sa nahradí rozpočítavanie podľa plochy bytov, čim sa zabezpečí väčšia spravodlivosť medzi jednotlivými bytmi. Máme skúsenosti, že po osadení meračov vznikli obrovské rozdiely medzi jednotlivými bytmi, nakoľko niektoré byty boli celý rok uzavreté a niektoré vykurovali doslova vykurovali ulicu cez otvorené okná.
Odpovedať | 16.12.2016, 09:21
Hovorilo sa o centralizme v Prahe,potom o Blave a teraz o velkom BRUSELI. Vie mi niekto poradiť,čo nariadil Brusel a kedy začne platiť bruselské nariadenie o používaní toaliet?Neviem kolko krát môžem podla Bruselu použiť toaletu denne aby som nebol podozrivý z porušenia nariadenia.Dopredu ďakujem.
Odpovedať | 01.12.2016, 10:13
Jana Jurisová
Dobrý deň, chcem sa opýtať, sme malá 2 poschodová bytovka so7 bytmi.Nie sme centrálne vykurovaní, máme vlastnú kotoľňu, v ktorej je plynomer a spotrebu nám rozúčtujú podľa plochy bytu. Správca nás presviedča, že zákon sa vzťahuje aj na nás. Poprosím o odpoveď ako postupovať. Ďakujem
Odpovedať | 18.11.2016, 07:31
Pivarníková
Dobrý deň , tato otázka by zaujímala aj mna, može spravca učtovat spotrebu plynu, len podla stvorcovych metrov? Aj keby sme si namontovali merace?
Odpovedať | 31.03.2017, 10:29
Maria Nova
Dobry den,chcem sa opytat,sa pomerove rozdelovače tepla mozu uhradit z fondu bytovej udržby?
Odpovedať | 25.04.2016, 14:30
markus
Dobrý deň, na spôsobe úhrady sa dohodnú vlastníci bytov, ale bežne sa financuje z fondu opráv
Odpovedať | 15.02.2017, 13:16

Ďalšie z JAGA GROUP