asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vetranie a klimatizácia

Anketa: Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia?

Anketa: Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia?
03.06.2015
Človek trávi vo vnútornom prostredí veľmi veľa času, niektoré údaje hovoria o 85 až 90 %. A práve vnútorná klíma ovplyvňuje jeho ...

Kompaktný systém vetrania s rekuperáciou tepla do bytu

Kompaktný systém vetrania s rekuperáciou tepla do bytu
10.04.2015
Toto riešenie zabezpečí komfortnú, zdravú a energeticky úspornú vnútornú klímu. V nadväznosti na energetické rekonštrukcie ...

Projekt optimalizácie chodu centrálnej VZT

Projekt optimalizácie chodu centrálnej VZT
19.03.2015
Projekt získal Čestné uznanie SSTP v kategórii Realizovaný projekt za rok 2013. Ocenený projekt sa vyznačuje vysokou aktuálnosťou vďaka ...

Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci

Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci
03.03.2015
Novinky v dozore nad bezpečnosťou chladiacich okruhov s HFC chladivami sa začínajú uplatňovať v čase, keď sa tieto chladivá pomaly ...

Vplyv komplexnej obnovy na kvalitu vnútorného vzduchu

Vplyv komplexnej obnovy na kvalitu vnútorného vzduchu
11.02.2015
Ako dopadol prieskum vo vybraných bytových domoch? Hoci bytový fond na Slovensku patrí z hľadiska veku k najmladším v Európe, byty postavené v ...

Rekuperácia tepla v systéme vetrania s využitím zemného výmenníka tepla

Rekuperácia tepla v systéme vetrania s využitím zemného výmenníka tepla
17.12.2014
Vetranie moderných obytných budov sa často kombinuje s doplnkovými technológiami. Do budovy sa tak privádza čerstvý vzduch tým najpohodlnejším a ...

Znečistený vzduch spôsobuje množstvo chorôb, Camfil má riešenie

Znečistený vzduch spôsobuje množstvo chorôb, Camfil má riešenie
20.10.2014
Nové výskumy poukazujú na intenzívnejšie prepojenie znečistenia ovzdušia, okrem už známych respiračných ochorení, na nebezpečenstvo ...

Mobilný ventilátor EC Aura

Mobilný ventilátor EC Aura
10.10.2014
Firma ebm-papst, výrobca ventilátorov a motorov s celosvetovým pôsobením, predstavuje svoju novinku v podobe mobilného ventilátora EC Aura, ktorý ...

Usmerňované prúdenie vo ventilátoroch

Usmerňované prúdenie vo ventilátoroch
04.09.2014
Riešenie so vstupnou vzduchovou mriežkou výrazne znižuje hlučnosť ventilátorov. Užívatelia si často všimnú, že v chladiacich, klimatizačných ...

Hygienické rozvody vzduchu riadeného vetrania

Hygienické rozvody vzduchu riadeného vetrania
28.08.2014
Progresívni architekti vnímajú energeticky úsporné stavby, použité technológie a náročný dizajn ako jeden celok, v rámci ktorého možno ...

Ďalšie z JAGA GROUP