asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Vetranie a klimatizácia

Partneri sekcie

Anketa: Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizačné systémy hospodárne?

Anketa: Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizačné systémy hospodárne?
13.08.2015
Kontroly hospodárnosti klimatizačných zariadení s menovitým chladiacim výkonom 12 kW a vyšším sa vykonávajú podľa zákona č. 314/2012 Z. ...

Garfield House: Návrh vetracieho a klimatizačného systému

Garfield House: Návrh vetracieho a klimatizačného systému
30.07.2015
Nová budova „Meeting and Conference Venue“ v centre Londýna, ktorá otvorila svoje brány v januári tohto roka, využíva na zabezpečenie ...

Anketa: Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia?

Anketa: Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia?
03.06.2015
Človek trávi vo vnútornom prostredí veľmi veľa času, niektoré údaje hovoria o 85 až 90 %. A práve vnútorná klíma ovplyvňuje jeho ...

Kompaktný systém vetrania s rekuperáciou tepla do bytu

Kompaktný systém vetrania s rekuperáciou tepla do bytu
10.04.2015
Toto riešenie zabezpečí komfortnú, zdravú a energeticky úspornú vnútornú klímu. V nadväznosti na energetické rekonštrukcie ...

Projekt optimalizácie chodu centrálnej VZT

Projekt optimalizácie chodu centrálnej VZT
19.03.2015
Projekt získal Čestné uznanie SSTP v kategórii Realizovaný projekt za rok 2013. Ocenený projekt sa vyznačuje vysokou aktuálnosťou vďaka ...

Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci

Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci
03.03.2015
Novinky v dozore nad bezpečnosťou chladiacich okruhov s HFC chladivami sa začínajú uplatňovať v čase, keď sa tieto chladivá pomaly ...

Vplyv komplexnej obnovy na kvalitu vnútorného vzduchu

Vplyv komplexnej obnovy na kvalitu vnútorného vzduchu
11.02.2015
Ako dopadol prieskum vo vybraných bytových domoch? Hoci bytový fond na Slovensku patrí z hľadiska veku k najmladším v Európe, byty postavené v ...

Rekuperácia tepla v systéme vetrania s využitím zemného výmenníka tepla

Rekuperácia tepla v systéme vetrania s využitím zemného výmenníka tepla
17.12.2014
Vetranie moderných obytných budov sa často kombinuje s doplnkovými technológiami. Do budovy sa tak privádza čerstvý vzduch tým najpohodlnejším a ...

Znečistený vzduch spôsobuje množstvo chorôb, Camfil má riešenie

Znečistený vzduch spôsobuje množstvo chorôb, Camfil má riešenie
20.10.2014
Nové výskumy poukazujú na intenzívnejšie prepojenie znečistenia ovzdušia, okrem už známych respiračných ochorení, na nebezpečenstvo ...

Mobilný ventilátor EC Aura

Mobilný ventilátor EC Aura
10.10.2014
Firma ebm-papst, výrobca ventilátorov a motorov s celosvetovým pôsobením, predstavuje svoju novinku v podobe mobilného ventilátora EC Aura, ktorý ...

Ďalšie z JAGA GROUP