asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Pozvanie na 3. ročník konferencie Energetický manažment

10.04.2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE (Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov) organizuje už 3. ročník konferencie Energetický manažment, čím nadväzuje na úspešné predchádzajúce 2 ročníky.

Energetický manažment má svoje dôležité miesto v komplexnom prístupe k riadeniu, návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení. Kvalitné riadenie energetických procesov predstavuje aktuálnu problematiku, ktorá si zasluhuje stále viac pozornosti. Neodmysliteľnou súčasťou návrhu projektov energetickej efektívnosti je ich finančné zabezpečenie.

Tretí ročník konferencie s podtextom Financovanie energetickej efektívnosti ako dôležitá súčasť poskytovaných služieb sa uskutoční v dňoch 20. - 21.4.2017, Hotel Slovan***, Tatranská Lomnica.

Konferencia bude obsahovať 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu, finančné možnosti pri realizácii projektov energetickej efektívnosti, praktické príklady realizácie a financovania projektov garantovaných energetických služieb a skúsenosti z riešenia a manažmentu úspešných projektov.


Konferencia je určená pre architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Prihláška na stiahnutie

Záväznú prihlášku pošlite na e-mail: sstp@zsvts.sk, najneskôr do 18. 4. 2017.

Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Ďalšie z JAGA GROUP