ASB Články na tému

tepelné mosty

Termografia sa osvedčila ako praktický nástroj na odhalenie slabých miest na vonkajšku budov aj v ich vnútri. Pomocou termokamier možno spoľahlivo odhaliť teplotné úniky a realizovať efektívne energetické poradenstvo.

Základom kvalitnej novostavby je vhodne vybrané a správne položené murivo. Murivo sa však za ostatné roky výrazne vyvinulo, čím reagovalo na zvyšujúce sa ekologické a energetické nároky. Dnes tak dokážete s vhodnou tehlou postaviť dom, ktorý viac nebude treba zatepľovať a ušetriť tak čas a kopec ďalších starostí.

Farebné paravány sú z hliníka upraveného práškovým vypaľovacím lakom. Sú zavesené na konštrukcii lodžií, ktorá je od fasády tepelne oddilatovaná. Takto mohli ostať kovové prvky subtílne a priznané. Nevytvárajú tepelné mosty, takže sa architekt aj investor vyhli zatepleniu dosiek lodžií tepelnou izoláciou s následným omietnutím, ako sa to bežne na stavbách robí.

Pri výbere okien venujeme pozornosť množstvu čísel ako je Ug, Uf, Uw, počet komôr a podobne. Za polovicu úspechu však zodpovedá práve správne navrhnutá a dobre zrealizovaná montáž.

Z hľadiska ekonomiky a využiteľnosti je rozmach výstavby podstrešných priestorov opodstatnený. Návrh a realizácia členitého podkrovia s množstvom vikierov je aj pre skúseného odborníka úlohou, ktorá si vyžaduje veľa skúseností. Častým dôvodom chýb a porúch v konštrukciách strešných plášťov obytných podkroví je nedokonalé technické riešenie stavebnej tepelnej techniky.

Spoločnosť JAF Holz prináša na trh materiál s výbornými izolačnými vlastnosťami, ktorý je odolný ako plast a spracovateľný ako drevo. Purenit® je vyrobený na báze tvrdých polyuretánových pien. Je rozmerovo stabilný, odoláva vysokému tlaku, vlhkosti, chemikáliám aj extrémnym teplotám (od – 40 do + 90 °C). Dá sa pritom opracovávať všetkými drevoobrábacími nástrojmi.

Spoločnosť JAF Holz prináša na trh funkčný materiál Purenit® s vysokými izolačnými hodnotami na báze tvrdých polyuretánových pien. Produkt nie je laminovaný a je opracovateľný všetkými drevoobrábajúcimi nástrojmi. Je použiteľný ako surový materiál na rozšírenie okenných rámov na zamedzenie tepelných mostov, ako základný materiál na výrobu dvier do vlhkého prostredia a taktiež na výrobu vchodových dvier.

Nízkoenergetický dom alebo pasívny dom potrebuje zodpovedajúci komín. Každý investor chce bývať v dome, ktorý má minimálne náklady na vykurovanie. Pri výbere komína často uprednostňuje len cenu bez ohľadu na kvalitu produktu.

Elimináciou tepelných mostov možno znížiť náklady na vykurovanie až o 4 %, pri pasívnych domoch dokonca až o 6 %. Tepelné mosty sa často vyskytujú v miestach styku vodorovnej konštrukcie s konštrukciou zvislou, teda napríklad medzi stenou a základovou konštrukciou, prípadne stenou suterénu stavby. Na minimalizovanie tepelných mostov v týchto miestach je určený nový vápennopieskový prvok KMB SENDWIX THERM, ktorý doplnil moderný dvojvrstvový murovací systém od spoločnosti KM Beta, navrhnutý priamo na stavbu úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov.

Energetická efektívnosť starších domov je vo väčšine prípadov na veľmi nízkej úrovni, a užívateľom preto často vznikajú vrásky z vysokých účtov za energie. Vďaka modernizácii môžete získať pohodu a vysoký štandard bývania aj v staršom objekte, ktorý sa bude len minimálne odlišovať od podmienok bývania v nízkoenergetickej novostavbe. Stačí len vedieť, ako nájsť rizikové miesta a, predovšetkým, ako sa ich zbaviť.

Každé teleso, ktorého teplota je vyššia ako teplota absolútnej nuly, vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Elektromagnetické spektrum sa podľa vlnovej dĺžky rozdelí do niekoľkých skupín, ktoré nazývame vlnové pásma. Pre všetky z nich platia rovnaké fyzikálne zákony a odlišujú sa len vlnovými dĺžkami.