Maersk Tower

Tower Maersk je symbolom toho, kam chcú Kodaň a Dánsko smerovať

Dánska metropola Kodaň stojí už roky v popredí európskeho environmentálneho progresivizmu, a preto neprekvapí, že i Tower Maersk, ktorý aktuálne rozširuje tunajší univerzitný kampus, demonštruje jasne vyjadrené stanoviská udržateľnosti a pokročilej stavebnej ekológie.
Novostavba školskej jedálne a učební

Aj školský pavilón v Trnave môže byť in

Na začiatku príbehu prístavby k veľkej základnej škole na Ulici Jána Bottu v krajskom meste Trnava bol problém so stravovaním pre približne 750 žiakov. Škola fungovala roky bez kuchyne a jedálne.