rekonštrukcia historickej budovy

Nie každá historická pamiatka ľahne na Slovensku prachom zabudnutia a nie každá komplexná obnova historického objektu musí byť premárnenou príležitosťou. Platí to aj o zámku v Haliči, ktorý má za sebou prvé mesiace plnej prevádzky a pred sebou náročnú úlohu vrátiť investíciu.

Upraviť miesto v dome bývalého kláštora zo 17. storočia na moderný obytný priestor so všetkým, čo k nemu patrí, si vyžaduje nielen veľa energie, schopností a času, ale aj vkus, fantáziu a cit pre zladenie histórie so súčasnosťou. Štúdiu ti architekti sa podarilo atmosféru ešte umocniť modernými prvkami a nevšedným poňatím, ktoré je moderné a svieže. Napriek tomu je tu genius loci stále veľmi intenzívny.