rekonštrukcia historickej budovy

V obci Opatová kúpil mladý manželský pár rodinný pozemok po babičke, kde stával mlyn. Vyrástol tu nový rodinný dom, dôstojná stavba, ktorá nenarúša ráz dediny, a predsa je súčasná.

Broňa Tarnócy -

Jurkovičova tepláreň je jedným z posledných svedkov bývalej rafinérie Apollo. Pôvodné priemyselné územie sa stáva súčasťou nového centra Bratislavy a obnovená Jurkovičova tepláreň jeho kultúrnym epicentrom a príťažlivým akcentom uprostred modernej architektúry okolitých budov Sky Park by Zaha Hadid.

Broňa Tarnócy -

Môže sa to zdať zvláštne, ale objekt ocenený českým titulom Stavba roka 2020 Zlínskeho kraja, bol postavený v auguste 1899. Ako teda mohol ašpirovať na takéto aktuálne hodnotenie? Preto, lebo sa minulý rok znova „narodil“.

O príspevok, ktorý rozdeľuje Ministerstvo kultúry SR a je určený na rekonštrukciu pamiatok na Slovensku, môžu požiadať vlastníci aj správcovia národnej kultúrnej pamiatky.

Sláva Štefancová -

Na Slovensku máme približne 15 tisíc verejných budov, obnovu si pritom vyžaduje až 75 percent z nich. Hoci niektoré sú už čiastočne obnovené, súčasné tempo obnovy budov je veľmi nízke a nepostačuje na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Sláva Štefancová -

Každý nadšenec kultúry a umenia vidí niečo hodnotné na Jurkovičovej Teplárni. Aj keď vyzerá na prvý pohľad veľmi jednoducho, spája prvky rôznych architektonických štýlov, vrátane art nouveau, modernizmu a funkcionalizmu. Budova Jurkovičovej Teplárne je tiež národnou kultúrnou pamiatkou.

V bratislavskom Ružinove sa v lete roku 2018 začala obnova jednej z najvýznamnejších priemyselných pamiatok. Z pôvodnej časti bývalej cvernovej továrne sa stane administratívna budova nazvaná Pradiareň 1900, v ktorej budú kancelárie s atmosférou spred sto rokov a ktorá sa snaží rešpektovať súčasnosť aj svojou nízkoenergetickou bilanciou prostredníctvom dosiahnutia certifikátu BREEAM Excellent.

V priestore medzi Hornou ulicou zo severu, Ulicou československej armády z juhu a Kukučínovou ulicou zo západu vznikol v Banskej Bystrici v rokoch 1927 – 1967 kompaktný mestský blok s výrazným funkcionalistickým tvaroslovím. Značný časový rozsah kreovania bloku sám osebe napovedá, že vznikal postupne z relatívne samostatných architektúr, ktoré sa vzájomne rešpektovali.

Keď sa miestnych v Liptovskom Mikuláši opýtate na „zámoček“, pošlú vás oproti pošte. Impozantná vila doktora Emila Stodolu s hrazdenou konštrukciou a vežičkou skutočne pripomína malý zámok. Kedysi symbolizovala spoločenský a kultúrny rozmach mesta, no po nástupe socializmu začala chátrať. Až kým sa nedostala do správnych rúk.