image 76477 25 v2

Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem poukazujú na prípady, keď je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy. Dôvodom je v mnohých prípadoch zle zvolená …
image 75575 25 v1

Extenzívna vegetačná strecha vs. klasická plochá strecha

Zeleň na streche, a nielen tá náhodná na starej neudržiavanej, nie je už ani na Slovensku žiadnou novinkou. Okrem estetickej funkcie plní vegetačná strecha, laicky označovaná ako zelená, aj ochrannú. O výhodách a možnostiach vegetačných …
image 65160 25 v1

Riešenia pre efektívnu obnovu plochej strechy

Mnohé priemyselné, bytové a obchodné priestory majú tie najlepšie roky už dávno za sebou. Alarmujúci je najmä stav striech, ktoré pod vplyvom poveternostných vplyvov postupne prestávajú plniť svoju funkčnosť. Aby získali späť svoju spoľahlivosť a …
diagnostika plochych striech prakticke skusenosti

Diagnostika plochých striech – praktické skúsenosti

Stavebné konštrukcie vytvárajú obal budovy, ktorý oddeľuje vonkajšie a vnútorné prostredie. Obvodová konštrukcia chráni vnútorné prostredie pred poveternostnými vplyvmi a zároveň je aj bariérou proti vode, ktorá je najväčším nepriateľom stavby. Vo väčšine prípadov bráni zrážkovej vode …
anketa je plocha strecha naozaj trendova

Anketa: Je plochá strecha naozaj trendová

Plochá strecha – znak modernej architektúry, ako ju kedysi definoval funkcionalizmus, flexibilita využitia, konštrukčná jednoduchosť, ale aj ekonomická efektívnosť. Je však toto stvárnenie piatej fasády naozaj najatraktívnejšie pre súčasnú architektúru? Tak znela otázka, ktorú sme …
ako urobit kvalitnu plochu strechu

Ako urobiť kvalitnú plochú strechu

Ktosi múdry raz povedal, že plochá strecha je piatym pohľadom na fasádu. Pravdaže, nie vždy ju priamo vidieť, ale pri pohľade z okolitých vyšších budov či pri výstavbe vo svahu je to aktuálne. Plochými strechami sú …
chyby pri obnove plochych striech bytovych domov

Chyby pri obnove plochých striech bytových domov

Súčasný stav striech prakticky všetkých panelových sústav je nevyhovujúci najmä z hľadiska hydroizolačnej funkcie a stavebnej tepelnej techniky. Dôsledkom sú rozsiahle problémy so zatekaním, ktoré sa vyskytujú na rôznych miestach a detailoch striech, ako aj nepostačujúca tepelná ochrana …
trend navratu kplochym strecham

Trend návratu k plochým strechám

Ploché strechy už nie sú len výsadou súčasnej architektúry väčších rozmerov, ale aj súčasťou rodinných domov. Dôvody výraznejšieho uplatnenia plochých striech treba hľadať práve v kombinácii úžitkových a architektonických faktorov. Aj to sú otázky, ktoré sme položili …
Recept na úspešnú realizáciu plochej strechy

Recept na úspešnú realizáciu plochej strechy

Plochá strecha má v súčasnej architektúre široké využitie. Môže byť optimálnou voľbou na zabezpečenie požadovaných prevádzkových úspor domu, svojim dizajnom zase zdôrazňuje výraz modernej architektúry a považuje sa za piatu fasádu. Návrh strešného plášťa závisí od zvoleného …
Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Všeobecné smerovanie spoločnosti k trvalo udržateľnému rozvoju, podporené európskou legislatívou a podpornými programami, ako aj presadzovanie ekologických princípov prinieslo spolu s intenzívnou developerskou činnosťou viacero výziev a riešení. Nových i staronových. K takým patrí i otázka zachovania plnohodnotnej mestskej zelene pri súčasnom …
Rekonštrukcie plochých striech

Rekonštrukcie plochých striech

Plochá strecha je trvalou súčasťou architektonicko-konštrukčnej tvorby budov v širokom spektre klimatických oblastí. V prípade novej výstavby podporenej vhodným výberom materiálovej bázy a technického riešenia je funkcia strechy bezproblémová. Pri starších realizáciách plochých striech je veľakrát nutné obnoviť …
Plochá strecha s opačným poradím vrstiev ako parkovisko

Plochá strecha s opačným poradím vrstiev ako parkovisko

Pri návrhu a realizácii obchodných komplexov je dôležité riešiť i parkovanie pre zákazníkov. Ak okolitá výstavbaneumožňuje vybudovanie rozsiahlejších parkovísk v blízkosti stavby, možno na tento účel využiť aj strechy obchodnýchcentier. V takomto prípade sa môže …
Zásady navrhovania plochých striech

Zásady navrhovania plochých striech

Medzi základné predpoklady funkčnej a odolnej plochej strechy patrí správny sklon a vhodný návrh zloženia strešného plášťa. Predovšetkým vrchná vrstva strešného plášťa by mala byť odolná proti účinkom slnka, vody a vetra. Aké sú hlavné …