image 76477 25 v2

Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem poukazujú na prípady, keď je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy. Dôvodom je v mnohých prípadoch zle zvolená …
trend navratu kplochym strecham

Trend návratu k plochým strechám

Ploché strechy už nie sú len výsadou súčasnej architektúry väčších rozmerov, ale aj súčasťou rodinných domov. Dôvody výraznejšieho uplatnenia plochých striech treba hľadať práve v kombinácii úžitkových a architektonických faktorov. Aj to sú otázky, ktoré sme položili …
Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Zelené strechy = ekologicky + ekonomicky + esteticky

Všeobecné smerovanie spoločnosti k trvalo udržateľnému rozvoju, podporené európskou legislatívou a podpornými programami, ako aj presadzovanie ekologických princípov prinieslo spolu s intenzívnou developerskou činnosťou viacero výziev a riešení. Nových i staronových. K takým patrí i otázka zachovania plnohodnotnej mestskej zelene pri súčasnom …