ako sa dohodnut s pamiatkarmi

Ako sa dohodnúť s pamiatkarmi?

Pamiatkari a stavebný sektor. Máloktoré profesijné oblasti sú si také vzdialené, a pritom navzájom také potrebné ako tieto dve. Stavebný sektor je pre pamiatkarov synonymom ziskom zaslepených brutálnych ničiteľov bohatstva, ktoré nám zanechali naši predkovia a naopak, pamiatkari …
originalna revitalizacia brownfieldu

Originálna revitalizácia brownfieldu

Mezonetový byt Archway Studios je príkladom ako využiť existujúcu infraštruktúru. Londýn je popretkávaný sieťou železničných tratí, ktoré boli vybudované v 19. storočí. Na okraji tejto siete vznikla nie veľmi atraktívna zóna, ktorú sa mesto rozhodlo …
pivovar stein ziskal novy majitel za 85 mil. eur

Pivovar Stein získal nový majiteľ za 8,5 mil. eur

Areál bratislavského pivovaru Stein má nového majiteľa. V utorkovej aukcii ho za 8,5 mil. eur získala spoločnosť DreamField Property, s.r.o. ktorá je 100-percentnou dcérou firmy MiddleCap Investments a.s. Znalci stanovili hodnotu objektu na 11,48 mil. …
pivovar stein

Pivovar Stein

Stotridsaťpäť rokov bežala výroba piva v pivovare založenom v roku 1873 bratmi Alexandrom a Bernátom Steinovcami. V roku 2008 pivovar ako priemyselný objekt skončil. V územnom pláne z roku 2007 mesta však 3 hektáre územia naďalej ostávali ako priemyselná zóna. Aj …
tabakova tovaren v bratislave

Tabaková továreň v Bratislave

Tabakový priemysel zanechal na Slovensku viaceré významné priemyselné objekty. Väčšina pochádzala z 2. polovice 19. storočia. Tabakové továrne v Banskej Štiavnici, Smolníku, Spišskej Belej, Košiciach, Rimavskej Sobote, Nových Zámkoch, Veľkých Trakanoch a v Bratislave boli súčasťou priemyselného dedičstva minulosti, …
rekonstrukcia reduty sidla slovenskej filharmonie

Rekonštrukcia Reduty – sídla Slovenskej filharmónie

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012. Viackrát rekonštruovaná Národná kultúrna pamiatka (v texte len „NKP“) budova Reduty v Bratislave patrí k najvýznamnejším historickým kultúrno-spoločenským a reprezentačným budovám jej historického centra.
stary most vbratislave

Starý most v Bratislave

Do radu industriálnych objektov, ktoré sa nenávratne strácajú, môžeme dnes už zaradiť aj bratislavský Starý most. Uznesenie mestského zastupiteľstva z 29. 3. 2012 o zmene pri rekonštrukcii Starého mosta – nová priehradová konštrukcia lávky pre peších a cyklistov …
palac stephaneum snovou tvarou

Palác Stephaneum s novou tvárou

Z chátrajúcej budovy v Trnave sa stáva vyhľadávaná budova s nevšednou fasádou. Málokto však vie, že na jej renováciu sa použili materiály nepoškodzujúce životné prostredie, ktoré plne vyhovujú filozofii reštaurátorov – uplatniť pôvodné materiály a postupy, a tým verne zachovať …
Ochrana drevených pamiatkových stavieb (2. časť)

Ochrana drevených pamiatkových stavieb (2. časť)

Pod pojmom preventívna ochrana dreva alebo drevenej pamiatky sa rozumie súbor opatrení, ktoré majú zabrániť jej poškodeniu komplexom biologických a abiotických činiteľov. V prípade kultúrnych pamiatok je snaha zachovať ich pôvodné konštrukčné riešenie, ktoré však nemusí byť …
Sanácie významných historických budov

Sanácie významných historických budov

V posledných rokoch sa aj v Českej republike podarilo zrekonštruovať veľa historických stavieb. K tým najzaujímavejším­ patrí empírový zámok Kinských v Kostelci nad Orlicou, barokový Kolowratský zámok v Rychnove­ nad Kněžnou a renesančný zámok v Doudleboch nad Orlicou. Spojením nadčasového myslenia, zodpovednosti …
Spevňovanie omietok historických budov

Spevňovanie omietok historických budov

Staronové metódy, odkazy našich predkov, môžu sklamať, ale aj dobre poslúžiť. Platí to i v prípade spevňovania omietok historických budov pomocou vápennej vody. Jedna vec sú totiž teoretické poznatky o metóde a možnostiach jej využitia a druhá jej uplatnenie v praxi. …
Obnova pamiatok: koexistencia starého a nového

Obnova pamiatok: koexistencia starého a nového

Obnova historických objektov alebo území je citlivou záležitosťou práve z toho dôvodu, že pri nej dochádza k stretnutiu dvoch rozličných hodnôt – pôvodných a tých, ktoré prináša nový tvorca, architekt alebo reštaurátor. Zachovať objekt v jeho originálnej podobe alebo …