Obr. 1 Prehľadná situácia stavby Zdroj: VALBEK&PRODEX