Partneri sekcie:

Oprava mechanicky poškodeného zateplenia

image 101227 25 v1

Opravu mechanického lokálneho poškodenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné vykonať čo najskôr po poškodení, aby nevzniklo druhotné poškodenie vlhkosťou, ktorá môže prenikať narušenou povrchovou úpravu do tepelnoizolačného systému.

Postup opravy

Na mieste mechanického poškodenia tepelnoizolačného systému sa ostrým nástrojom vyreže okolo poškodenia pravidelný výrez cez celú hrúbku tepelnej izolácie až na podklad. V okolí, približne 100 mm od obvodu výrezu, sa opatrne odstráni povrchová úprava až na výstužnú mriežku. Výstužná mriežka sa nareže po uhlopriečke a opatrne sa odstránia zvyšky stierky tak, aby výstužná mriežka ostala neporušená. Do pripraveného otvoru sa vlepí tepelná izolácia rovnakého typu a hrúbky, ako sa použila v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby presne lícovala s otvorom.

Prípadné škáry sa vyplnia výrezmi z tepelnej izolácie. Škáry v tepelnej izolácii do šírky 4 mm sa vyplnia PUR penou. Pod pôvodnú výstužnú mriežku sa nanesie zubovým hladidlom lepiaca a armovacia stierka v dostatočnej vrstve. Lepiaca a armovacia stierka sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s vodou (5,5 až 6 l/25 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 500 ot./min.) so špirálovým nadstavcom. Mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Zmes sa nechá minimálne 3 minúty odstáť na aktiváciu príslušných látok a pred následným spracovaním sa ešte raz dôkladne premieša.

Na vyrovnanú plochu tepelnej izolácie sa vloží do vrstvy lepiacej a armovacej stierky výrez výstužnej mriežky s presahom 100 mm cez pôvodnú výstužnú mriežku. Stierka, ktorá prestúpi pomedzi oká výstužnej mriežky, sa rozotrie tak, aby tkanina bola úplne zakrytá, prípadne sa chýbajúca stierka doplní. Na vloženú výstužnú mriežku sa aplikuje lepiaca a armovacia stierka tak, aby sa dodržala rovina s pôvodnou vrstvou lepiacej a armovacej stierky. Minimálna hrúbka výstužnej armovacej vrstvy je 3 mm. Armovacia tkanina musí byť uložená vo vrchnej tretine armovacej vrstvy tak, aby jej raster nebol prekreslený do povrchu.

Po vyschnutí vrstvy lepiacej a armovacej stierky (približne 2 dni) sa opravená plocha napenetruje. Penetračný náter sa pred nanesením na pripravený čistý podklad dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 500 ot./min.) alebo elektrickou vŕtačkou so špirálovým nadstavcom. Počas aplikácie sa ručne premiešava. Nanáša sa v rovnomernej vrstve štetkou alebo penovým valčekom. Po zaschnutí penetračného náteru (približne 12 hod.) sa opatrne aplikuje povrchová úprava totožná s pôvodnou povrchovou úpravou.

01 | Poškodené miesto
Opravu mechanického lokálneho poškodenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné vykonať čo najskôr.

02 | Vyrezanie pravidelného otvoru
Okolo poškodenia tepelnoizolačného systému sa ostrým nástrojom vyreže pravidelný otvor cez celú hrúbku tepelnej izolácie až na podklad.

03 | Odstránenie povrchovej úpravy
V okolí, približne 100 mm od obvodu výrezu, sa opatrne odstráni povrchová úprava až na výstužnú mriežku.

04 | Narezanie výstužnej mriežky
Výstužná mriežka sa nareže po uhlopriečke a opatrne sa odstránia zvyšky stierky tak, aby výstužná mriežka ostala neporušená.

05 | Vyrezanie a lepenie tepelnej izolácie
Do pripraveného otvoru sa vlepí tepelná izolácia rovnakého typu a hrúbky ako v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby presne lícovala s otvorom.

06 | Vyplnenie škár
Prípadné škáry sa vyplnia výrezmi z tepelnej izolácie. Škáry v tepelnej izolácii do šírky 4 mm sa vyplnia PUR penou.

07 | Armovacia stierka
Pod pôvodnú výstužnú mriežku sa nanesie zubovým hladidlom lepiaca a armovacia stierka v dostatočnej vrstve.

08 | Výrez výstužnej mriežky
Na vyrovnanú plochu tepelnej izolácie sa vloží do vrstvy lepiacej a armovacej stierky výrez výstužnej mriežky s presahom 100 mm cez pôvodnú výstužnú mriežku. Stierka, ktorá prestúpi pomedzi oká výstužnej mriežky, sa rozotrie tak, aby tkanina bola úplne zakrytá, prípadne sa chýbajúca stierka doplní.

09 | Stierka na výstužnú mriežku
Na vloženú výstužnú mriežku sa nanesie lepiaca a armovacia stierka tak, aby sa dodržala rovina s pôvodnou vrstvou stierky. Po vyschnutí vrstvy lepiacej a armovacej stierky (približne 2 dni) sa opravená plocha napenetruje.

10 | Penetračný náter
Penetračný náter sa nanesie na podklad v rovnomernej vrstve štetkou alebo penovým valčekom. Pred nanesením sa dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Počas aplikácie sa ručne premiešava.

11 | Povrchová úprava
Po zaschnutí penetračného náteru (približne 12 h.) sa opatrne aplikuje povrchová úprava totožná s pôvodnou povrchovou úpravou.

Info o materiáloch:

» Lepiaca a armovacia stierka na cementovej báze na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek z expandovaného polystyrénu (biely a sivý), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny; mrazuvzdorná, do exteriéru aj interiéru; vhodná aj do oblasti soklov.
» Penetrácia s granulátom – kontaktný mostík pod tenkovrstvové omietky; modifikovaná disperzia s kremičitým pieskom; vhodná na tepelnoizolačné systémy; difúzna, odolná proti alkáliám, vysoká pevnosť spoja.

Čo budete potrebovať:

Lepiaca a armovacia stierka
PCI Multicret® Super
spotreba: približne 1,3 kg suchej zmesi/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 11,75 €

Penetrácia s granulátom
PCI Multigrund® PGU
spotreba: približne 0,22 kg/m2 (na jeden náter), plastové vedro 1, 5 a 20 kg, 1 kg 4,90 €

PUR pena

Náradie a pomôcky
ostrý nôž
plastová nádoba
nízkootáčkové elektrické miešadlo
špirálový nadstavec
zubové oceľové hladidlo
štetka alebo penový valček

POZOR!

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a vzduchu pri spracovaní lepiacej a armovacej stierky, ako aj penetrácie by mala byť +5 až +25 °C. Pri aplikácii pri nízkych teplotách od +1 °C je možné do lepiacej a armovacej stierky pridať aditívum na urýchlenie schnutia. Spracovanie nie je povolené mimo uvedeného rozsahu teplôt a pri nepriaznivých klimatických podmienkach (dážď, vietor, priame slnečné žiarenie).

Ochrana stierky
Čerstvo nanesenú vrstvu lepiacej a armovacej stierky je potrebné chrániť pred veľmi rýchlym vysychaním (slnko, vietor, vysoká teplota).

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Basf
FOTO: Basf

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2018.