Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • Vaillant
  • CAPAROL

Izolačné dosky z expandovaného polystyrénu majú nové značenie

image 84482 25 v1

Od 1. apríla 2016 platí Zmena Z1 k STN 727221-2 na základe ktorej dochádza k zmene farebného značenia izolačných dosiek z expandovaného polystyrénu. K novému značeniu dochádza z dôvodu zmeny používaného retardéra horenia v základnej surovine pre výrobu polystyrénu. Jednoduchšie označovanie typov EPS zároveň odráža zmeny v norme STN EN 13 163 a modernejšie výrobné postupy

Z dôvodu zmeny STN EN 13 163 a vďaka používaniu modernejších technológií ustupujú výrobcovia izolačných dosiek z EPS od rozdelenia na základné (Z) a stabilizované (S) typy, pretože dnešné technológie už vyrábajú len dosky, ktoré majú kvalitu na úrovní stabilizovaných typov. Touto zmenou dochádza k zjednodušeniu a sprehľadneniu vyrábaných typov EPS. Rovnakým spôsobom ako biely EPS sú  značené aj tzv. sivé typy EPS.

Vzhľadom k tomu, že sa v súčasnosti na trhu môžu nachádzať výrobky EPS s obidvomi typmi retardéru horenia, v zmene Z1 normy je popísaný spôsob značenia pre jednotlivé typy expandovaného polystyrénu (pozri tabuľky).

Farebné rozlíšenie výrobkov z EPS s „ retardérom horenia HBCD“

Poznámka. – Výrobky zo sivého EPS sa farebne rozlíšia jedným pásom, ktorého farba je zhodná   s farbou  1. pásu príslušného typu z tabuľky .

Farebné rozlíšenie výrobkov z EPS s“ retardérom horenia PFR“ (polyflame retardant)

Poznámka. – Výrobky zo sivého EPS sa označujú rovnako ako biely EPS.  V prípade, že výrobca na  označovanie používa tri pásy, farba stredného pásu bude červená.

www.epssr.sk