Partner sekcie:
  • Stavmat

Veľký prehľad zakladacích mált

image 81820 25 v2

Pri murovaní stien možno maltu nahradiť napríklad polyuretánovou penou. Avšak na založenie prvého radu tehál je použitie malty nevyhnutnosťou. Tehly sa kladú do vyrovnávacieho maltového lôžka z vápenno-cementovej malty alebo zo špeciál­nej zakladacej malty, ktorá sa nanáša na vopred natavené izolačné pásy. Pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej laty sa určí najvyšší bod na základovej doske. V tomto najvyššom bode sa začne nanášať zakladacie maltové lôžko.

Tu bude jeho hrúbka najmenšia (asi 10 mm). Na presné nanesenie zakladacieho maltového lôžka sa odporúča používať nivelačnú súpravu pozostávajúcu z dvoch šírkovo a výškovo nastaviteľných urovnávacích líšt. Zakladacie maltové lôžko sa nanáša a urovnáva po úsekoch, vždy medzi dvoma urovnávacími lištami. Rozprestretá malta sa urovná hliníkovou latou, ktorá sa ťahá po urovnávacích lištách nivelačnej súpravy. Prebytočná malta sa odstráni.

Po nanesení a urovnaní jedného úseku sa jedna urovnávacia lišta nivelačnej súpravy presunie o dĺžku laty a pomocou nivelačného prístroja a nivelačnej laty sa urovná do rovnakej výšky. Takto sa medzi urovnávacími lištami nanesie ďalší úsek maltového lôžka. Prvý rad tehál možno ukladať dvoma spôsobmi – do ešte čerstvej zakladacej malty. Začína sa murovať osadením tehál na rohoch stavby. Medzi ne sa natiahne murárska šnúra. Tehly sa ukladajú pozdĺž natiahnutej murárskej šnúry na zraz. Neposúvajú sa po maltovom lôžku, ale sa spúšťajú tesne po drážkach, respektíve perách už položených tehál. Tehly sa následne v oboch smeroch jemne urovnajú pomocou gumeného kladiva a vodováhy.

Porotherm Profi AM

Použitie: Malta vhodná na murovanie prvého radu brúsených tehál. Minerálna vapenno-cementová malta určená na jednoduchšie a presné vyrovnanie prvej vrstvy brúsených tehál na základoch alebo na stropnej doske. Ručné spracovanie. Umožňuje korekciu polohy tehál dlhší čas. Hrúbka ložnej škáry do 40 mm.

Porotherm Profi AM

Spotreba/Výdatnosť: Približne 14 l hotovej malty/25 kg suchej zmesi

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: 7,80 €/25 kg
Výrobca: Wienerberger slovenské tehelne

weber.mix murovacia malta

Použitie: Suchá murovacia zmes na murovanie bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic). Vhodná do interiéru aj exteriéru. Hrúbka vrstvy od 5 do 10 mm. Zrnitosť zmesi 4 mm.

weber.mix  murovacia malta

Spotreba/Výdatnosť: Približne 7,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 5 mm)

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: 3,30 €/25 kg
Výrobca: Saitn-Gobain Weber

Heluz zakladacia ­malta

Použitie: Murovacia malta určená na založenie prvého radu brúsených tehál. Hrúbka ložnej škáry do 40 mm. Ručné spracovanie. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Heluz zakladacia ­malta

Spotreba/Výdatnosť: Približne 13,9 l hotovej malty/25 kg suchej zmesi

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena: 6,80 €/25 kg
Výrobca: Heluz

Baumit Murovacia malta 100

Použitie: Vápenno-cementová murovacia malta so zvýšenou pevnosťou na murovanie so všetkými druhmi zvyčajných murovacích prvkov – nosné steny, priečky a komíny. Priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes na ručné a strojové spracovanie.

Baumit  Murovacia malta 100

Spotreba/Výdatnosť: Približne 1,7 kg suchej maltovej zmesi/1 l čerstvej malty

Balenie: Papierové vrece, 40 kg
Orientačná cena: 5,52 €/40 kg
Výrobca: Baumit

Murovacia malta 10

Použitie: Cementová murovacia malta na murovanie obvodových, nosných, deliacich múrov a priečok z klasických materiálov. Vhodná na ručné a strojové spracovanie. Odporúčaná hrúbka vrstvy 12 mm.

Murovacia malta 10

Spotreba/Výdatnosť: Približne 22,2 kg/m2 (pri hrúbke vrstvy 12 mm)

Balenie: Papierové vrece, 30 kg
Orientačná cena: 4 €/30 kg
Výrobca: Cemix

Zakladacia tepelne ­izolujúca malta Ytong

Použitie: Suchá maltová zmes zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad určená na zakladanie prvého radu tvárnic a priečkoviek na báze pórobetónu. Vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná hrúbka maltovej vrstvy približne 25 mm, maximálne 50 mm. Ručné aj strojové spracovanie.

Zakladacia tepelne ­izolujúca malta Ytong

Spotreba/Výdatnosť: 15 kg suchej maltovej zmesy/30 l čerstvej malty

Balenie: Papierové vrece, 15 kg
Orientačná cena: 9,72 €/15 kg
Výrobca: Xella

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.