• OSMA
  • SKSI

Porotherm 25 UNI a 25 UNI Profi ocenená na Conecu

image 81490 25 v1

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., prináša na trh novinku, ktorú Čestným uznaním ocenila aj odborná porota stavebného veľtrhu Coneco 2016. Tehly Porotherm 25 UNI a Porotherm 25 UNI Profi stavebníkom výrazne uľahčia prácu. Sú určené na výstavbu vnútorných a vonkajších nosných stien a ich prínosom je jednoduchosť vytvárania tvarovo ohraničených inštalačných drážok a lepšia aplikácia kotviacej techniky.

Pálené tehly Porotherm 25 UNI s rozmerom 375x250x238 mm a Porotherm 25 UNI Profi (375x250x249 mm) majú v porovnaní so štandardnými tehlami Porotherm 25 a Porotherm 25 Profi inovatívne usporiadanie vnútorných keramických rebier, čo prináša so sebou niekoľko výhod.

Porovnanie tehál Porotherm 25 Profi a Porotherm 25 UNI Profi

Porovnanie tehál Porotherm 25 Profi  a  Porotherm 25 UNI Profi

Prvou výhodou je, že hmoždinky rovnakej dĺžky prechádzajú väčším počtom rebier. Výsledným efektom je vyššia únosnosť kotvenia v porovnaní so štandardnou 25-kou.  Nezanedbateľný vplyv má však aj dĺžka aktívnej zóny použitej hmoždinky a priemer použitej skrutky.  Do tehál Porotherm 25 UNI a Porotherm 25 UNI Profi možno použiť rovnaké kotviace prvky ako do iných priečne dierovaných tehál Porotherm.

Rámová hmoždinka FUR na prievlačnú montáž

Rámová hmoždinka FUR na prievlačnú montáž

Ďalšou výhodou nového usporiadania keramických rebier je možnosť  jednoduchého vytvárania tvarovo ohraničených zvislých a vodorovných inštalačných drážok. Dierovanie tehál je navrhnuté tak, že v prípade dodržania určitej väzby v murive, budú zvislé dutiny v jednotlivých radoch tehál na seba nadväzovať. Ako pomôcka pri murovaní poslúžia omietacie drážky na lícových plochách tehál. Tie sú rozvrhnuté tak, že výstupky medzi nimi sú priamo oproti keramickým rebrám. Pri murovaní treba vytvoriť takú väzbu, aby výstupky a drážky na lícových plochách tehál, boli v jednej línii nad sebou.  Vytváranie zvislých drážok je možné pomocou buď drážkovačky alebo jednoducho vyklepávaním keramických rebier pomocou murárskeho kladiva.  

Hĺbku inštalačných drážok je možné voliť podľa potreby:

  • po 1. vnútorné rebro: pre káblové rozvody
  • po 2. vnútorné rebro: pre vodovodné potrubie
  • po 3. vnútorné rebro: pre odpadové po¬trubie od umývadla.

V prípade tehál Porotherm 25 UNI Profi je možné zvislé káblové rozvody viesť dokonca bez vytvárania drážok, prevlečením cez zvislé dutiny v tehlách od jednej krabice k druhej.

Wienerberger je jednou zo spoločností, ktorá dodáva na náš trh tehly slovenskej výroby. Výrobné závody v Zlatých Moravciach a Boleráze produkujú tehly Porotherm, ktoré sú základom uceleného stavebného systému pre výstavbu.

KategórieTehly, tvárnice