Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Výber murovacích mált závisí od druhu použitého muriva. Na murovanie obvodového muriva z tepelnoizolačných tehál a tvaroviek klasickým spôsobom sa odporúča použiť maltu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, tzv. termomaltu. Viac sa dozviete v prehľade murovacích mált.

V hlavnej úlohe tehla

V hlavnej úlohe tehla

„Administratívny a bytový komplex v Pécsi je ukážkou jednoduchého využitia tehly. Tehlová fasáda komplexu nie je len výkladnou skriňou slúžiacou na využitie trhového potenciálu. Je znázornením toho, ako blízko majú architekti k tomuto veľmi osobitému …