Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok možno použiť technológiu murovania s ľahkými tvárnicami z pórobetónu. Prečítajte si kompletný stavebný postup Murujeme priečku z pórobetónu.

Zásady navrhovania protihlukových stien

Zásady navrhovania protihlukových stien

Jedným z akútnych problémov z hľadiska ochrany životného prostredia je nárast hladiny hluku. Hluk narastá nielen v obytných a priemyselných zónach, ale predovšetkým v okolí dopravných ťahov s automobilovou a železničnou dopravou. Tieto škodlivé akustické …