Priečky

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok možno použiť technológiu murovania s ľahkými tvárnicami z pórobetónu. Prečítajte si kompletný stavebný postup Murujeme priečku z pórobetónu.

Partneri sekcie:

Vlhkosť predstavuje jednu z príčin škôd na objektoch. Voda vie preniknúť do stavby ako stojatá, tečúca, kapilárna či skondenzovaná. Práve odolnosť proti vlhkosti a vode má rozhodujúci vplyv na kvalitu a životnosť konštrukcií stavby.

Filigránové steny sú technológia, ktorá v sebe spája výhody prefabrikovaných monolitických konštrukcií s vysokou odolnosťou a časovou flexibilitou. Moderné technologické postupy použité pri ich kontrolovanej výrobe zaručujú rovnomerne vysokú kvalitu pri každom jednom dielci. Zároveň sa však nevyrábajú len v jednom module, je možné objednať si ich na mieru. Vždy tak na sto percent vyhovujú špecifikám developerského projektu.

Na murovanie steny zo sklenených tvárnic je potrebné použiť na to určenú maltu. Podklad na murovanie musí byť únosný, suchý, očistený od voľných čiastočiek prachu, nesúdržných vrstiev, mastnôt a separačných prostriedkov. Murovacie prvky musia byť rovnako čisté a suché.

Na vlastnosti sadrokartónových dosiek sa kladú stále vyššie požiadavky. Predovšetkým pokiaľ ide o odolnosť proti vlhkosti, akustické vlastnosti, triedu požiarnej odolnosti, mechanické vlastnosti a pod. Preto výrobcovia prichádzajú neustále s novými riešeniami.

Rigips predstavil na tohtoročnom veľtrhu Coneco Racioenergia 2017 svoju sadrokartónovú priečku Habito.  To, že spoločnosť patriaca do medzinárodného koncernu Saint-Gobain  je inovátorský líder v oblasti suchej výstavby a Habito je prelomový produkt, potvrdilo aj získanie ocenenia Zlatá plaketa za najlepší exponát.

Ak uvažujete nad rekonštrukciou svojho obydlia a zároveň sa chcete vyhnúť komplikovaným a časovo náročným riešeniam, stavte na sadrokartónovú dosku s vysokou odolnosťou a únosnosťou. Firma Rigips, inovátorský líder v oblasti suchej výstavby a riešení podhľadov, prináša na trh nový druh priečky s vlastnosťami murovacích materiálov

Nosný preklad z bieleho pórobetónu je určený na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách. Vhodnosť jeho použitia je nevyhnutné staticky posúdiť. Na preklenutie otvorov sa použije nosný pórobetónový preklad s príslušnou dĺžkou a šírkou, čím sa vytvorí nadpražie s minimálnou výškou 250 mm.

Ak diery v sadrokartóne nie sú príliš veľké (keď bola porušená napríklad iba vonkajšia vrstva dvojitého opláštenia z dôvodu vytvorenia ryhy na káble), poškodené miesto stačí len pretmeliť. Po zaschnutí prvej vrstvy tmelu, ktorou sa vyplnila celá diera, sa pristúpi k pretmeleniu s výstužnou páskou.

Od 1. 1. 2013 sa sprísnili požiadavky na akustické vlastnosti medzibytových deliacich stien v bytových domoch. Realizátori by preto mali venovať pozornosť realizácii akustických deliacich stien, vrátane detailov napojenia týchto stien na ohraničujúce konštrukcie. Článok sa venuje najdôležitejším zásadám realizácie jednovrstvových murovaných deliacich stien z tehál Porotherm AKU.

Zostavenie stavebného puzdra pozostáva z niekoľkých krokov. Puzdro sa vybalí z plastovej fólie a odstráni sa kartónová ochrana. Zostavená koľajnica s nadpražím sa vloží do hornej časti puzdra. Výlisky koľajnice sa zasunú do výliskov v stropnej lište a posunú sa do polohy, v ktorej záseky nadpražia zaskočia za lemy bočníc puzdra. Dištančné vzpery sa upravia ohnutím pätiek do pravého uhla podľa nákresu.

Maloformátové dosky sú vhodné na manipuláciu v stiesnenom priestore. Dosky sa skracujú na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť ručnú alebo elektrickú priamočiaru pílu. Po vybúraní a vyprataní pôvodného bytového jadra a zariadenia kuchyne ostanú zachované len zvislé inštalačné vedenia a stúpačky.

Prekladový trámec je vhodné použiť na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách v spojení s nadmurovkou alebo so železobetónovou doskou. Nosnosť montovaného prekladu je zaručená, iba ak sa prekladový trámec použije ako systémový prvok s minimálne jedným nadmurovaným radom tvárnic s výškou 249 mm a minimálnou pevnostnou triedou P2-400.

V dnešnej dobe môžeme v oblasti výstavby rodinných domov sledovať vyšší záujem spoločnosti o ekologickú výstavbu. Ide hlavne o použitie prírodných, recyklovateľných, dostupných a zároveň lacných materiálov a technológií. S týmto trendom sa vracia do módy aj budovanie drevostavieb pomocou tzv. cordwood masonry (alebo stackwood/stackwall construction), čo je technológia výstavby múrov, ktorá ako hlavný materiál využíva drevené polená uložené kolmo k dĺžke steny do maltového lôžka.

Predstavte si, že voľbou správneho stavebného materiálu by ste dokázali investorovi ponúknuť až do 70 % nižšie hodnoty voľne prchavých látok v ovzduší jeho zrekonštruovanej budovy. A nebude si to vyžadovať žiadne špeciálne postupy, ani sa nepredĺži čas rekonštrukcie. Ako je to možné?