Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok možno použiť technológiu murovania s ľahkými tvárnicami z pórobetónu. Prečítajte si kompletný stavebný postup Murujeme priečku z pórobetónu.

image 72268 25 v1

Rekonštrukcia bytového jadra

Maloformátové dosky sú vhodné na manipuláciu v stiesnenom priestore. Dosky sa skracujú na požadovaný rozmer niekoľkonásobným narezaním podľa pravítka a následným zlomením v mieste rezu cez hranu. Na presnejšie rezanie je vhodnejšie použiť ručnú alebo elektrickú priamočiaru pílu. Po …
image 70649 25 v1

Kladenie prekladového trámca

Prekladový trámec je vhodné použiť na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách v spojení s nadmurovkou alebo so železobetónovou doskou. Nosnosť montovaného prekladu je zaručená, iba ak sa prekladový trámec použije ako systémový prvok s minimálne jedným nadmurovaným radom …
image 63883 25 v1

Murujeme priečku z pórobetónu

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok s aplikáciou muriva na báze bieleho pórobetónu možno použiť presné tvárnice s hrúbkou 100, 125 alebo 150 mm. Presné tvárnice s hrúbkou 75, 100, 125 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami …
filigranove steny

Filigránové steny

Staticky pôsobí zmonolitnená filigránová stena ako železobetónová stena vyhotovená klasickou technológiou. Steny prenášajú bezpečne zaťaženia z horných podlaží, ako aj horizontálne zaťaženia (zemný tlak, tlak vetra).