Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Protherm
  • HELLA

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok možno použiť technológiu murovania s ľahkými tvárnicami z pórobetónu. Prečítajte si kompletný stavebný postup Murujeme priečku z pórobetónu.

image 63883 25 v1

Murujeme priečku z pórobetónu

Na realizáciu nenosných vnútorných stien, deliacich priečok s aplikáciou muriva na báze bieleho pórobetónu možno použiť presné tvárnice s hrúbkou 100, 125 alebo 150 mm. Presné tvárnice s hrúbkou 75, 100, 125 a 150 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami …
filigranove steny

Filigránové steny

Staticky pôsobí zmonolitnená filigránová stena ako železobetónová stena vyhotovená klasickou technológiou. Steny prenášajú bezpečne zaťaženia z horných podlaží, ako aj horizontálne zaťaženia (zemný tlak, tlak vetra).
sklobeton material nielen na priecky

Sklobetón – materiál nielen na priečky

Sklobetónové tvárnice predstavujú stavebný prvok s vlastnosťami murovacieho materiálu a s veľkou variabilitou použitia nielen v modernom interiéri. Možno nimi vytvoriť priehľadné alebo nepriehľadné, ale priesvitné deliace konštrukcie, ktoré  v rozličnej miere, v závislosti od požiadaviek, prepúšťajú svetlo.
Predpäté stropy

Predpäté stropy

Modul osovej vzdialenosti stĺpových alebo stenových podpier bežných železobetónových stropov bez použitia predpätia dosahuje v budovách najviac 7,2 až 8,4 m v závislosti od intenzity zvislého zaťaženia. Pri väčších modulových vzdialenostiach musia mať stropné konštrukcie značnú hrúbku stropných …
Využitie sadrokartónových priečok

Využitie sadrokartónových priečok

Medzi základné systémy konštrukcie suchej výstavby patrí sadrokartónová priečka. Funkciou každej priečky je rozdelenie pôdorysu stavby na jednotlivé funkčné jednotky. Sadrokartónové priečky sú použiteľné v bytovej, občianskej, priemyselnej výstavbe, ale v poslednom čase sa hlavne využívajú aj …